Úvod

 

    

Uplatňování DPH v roce 2018 a změny pro rok 2019 – KPV

 

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.  Výklad bude zaměřen zejména na:

Ø  základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách pro rok 2019,

Ø  změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019,

Ø  praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019,

Ø   

Ø  místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,

Ø  uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH,

Ø  vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019,

Ø  základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,

Ø  sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb,

Ø  osvobození od  daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci,

Ø  nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny pro rok 2019,

Ø  režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019,

Ø  správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019,

Ø  aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019.

 

 

 

 

Lektor:

Ing. Václav Benda BVO.CZ s.r.o. , specialista na oblast DPH

 

Termín

19.11. 2017 08:30 – 13:30 (08:00 prezence)

Variabilní symbol: 35803

 

Cena:

(nejsem plátce DPH)     ( 1100 ,-Kč ) *  1250,- Kč   

*) sleva pro certifikované účetní SÚ, KPV, členy SÚ,

sleva  také platí pro  pravidelné klienty našich školení

 

Místo konání:

budova Zepter , 28. října 165, naproti Clubu Harmony

 

(bývalý Chemik) Ostrava - Mariánské Hory křižovatka Výstavní a 28. října

tramvajová zastávka  směr Ostrava Mariánské náměstí (4,8,9,11,12),Dům energetiky směr Poruba

 

 

 5 hodin

V ceně je zahrnuto občerstvení.

                                           Přihláška ZDE

                                           Zpět / Nahoru

 

 

Prezentaci vytvořila firma Config s.r.o.