Úvod

 

    

       Aktuální problémy a změny v daních z příjmů 2018 – 2019- KPV

 

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Upozornit je třeba na správný postup účtování virtuální měny a zdaňování souvisejících příjmů, stejně jako u příjmů z tzv. sdílené ekonomiky, rozdílný postup při stanovení základu daně ze závislé činnosti ze zahraničí od roku 2019 a chyby při zdaňování některých příjmů ze závislé činnosti a jednorázových autorských prací.

U právnických osob potom na aplikaci Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) do zákona o daních z příjmů, s čímž souvisí v některých případech omezení daňové uznatelnosti jinak běžných typů daňových výdajů.

Obecný dopad má správné daňové posouzení nákladů z titulu daně z nabytí nemovitých věcí a otázka jejich zahrnutí do vstupní ceny nabývaného majetku.

Posluchači budou rovněž upozorněni na očekávané budoucí změny v daňové oblasti.

 

OBSAH

 

-          Vybrané otázky účetnictví s dopadem na daň z příjmů

·         účtování o virtuálních měnách (bitcoiny a další)

·         kurzové rozdíly u časového rozlišení

·         časové rozlišení provozních dotací

-          Vybrané příjmy osvobozené od daně

·         příjmy z prodeje družstevního bytu

·         příjmy z prodeje obchodních podílů a nepeněžité vklady do obchodních korporací

·         nemovité věci – jiné zdanění vypořádání spoluvlastnictví

·         chyby při stanovení osvobození příjmů z prodeje obchodních podílů

-          Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

·         odměny statutárních orgánů a DPH v roce 2019

·         varianty zdanění příjmů ze zaměstnaneckých akcií

·         nové formy zaměstnaneckých benefitů

·         zdanění příjmů aktivních záloh

·         zdanění odměny člena výboru pro audit

·         změna základu daně ze závislé činnosti v zahraničí

-          Příjmy ze samostatné činnosti

·         paušální výdaje ve sporných případech (rozhodčí, sportovci, piloti letadel)

·         švarcsystém – vývoj judikatury

·         snížení paušálních výdajů – možnosti řešení

·         zdanění poskytování spotřebitelských úvěrů

·         sdílená ekonomika u fyzických osob

-          Ostatní příjmy

·         jednorázové autorské honoráře

·         malé fotovoltaické elektrárny

-          Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů

·         možnosti daňové optimalizace u daňového zvýhodnění na děti

·         sleva na evidenci tržeb

-          Žádost o vrácení přeplatku daně z příjmů fyzických osob od roku 2019

-          Zdanění právnických osob

·         režim zdanění zálohy na podíl na zisku od roku 2017

·         zdanění výnosu z podílu na zisku přijatého společností před jejím vznikem

·         podmínky osvobození licenčních poplatků

-          Příjmy z pojištění u SVJ - změna zdanění

-          Zdanění úroků z prodlení zaviněných správcem daně

-          Postup při sražení daně z příjmů v zahraničí

-          Komplikace při stanovení základu daně - § 23 ZDP

·         bezúplatné příjmy a postup při jejich zdaňování

·         dohadné položky na audit účetní závěrky

·         (ne)závaznost stanovisek správců daně

-          Směrnice ATAD v daních z příjmů

·         Pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků,

·         Zdanění při odchodu,

·         Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu,

·         Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a

·         Hybridní nesoulady.

-          Vybrané daňové a nedaňové výdaje

·         cestovní náhrady – náhrady při přijetí a náhrady za použití elektromobilu

·         náklady na dopravu – úprava pro výpůjčky

·         daň z nabytí nemovitých věcí v daňových výdajích – aktuální výklady

·         (ne)daňový odpis pojištěné pohledávky

-          Odpisování hmotného a nehmotného majetku

·         režim odpisování nehmotného majetku

·         rozšíření možnosti odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem

·         daňový režim nabývání spoluvlastnických podílů na hmotném majetku

·         změna uplatnění hodnoty likvidované stavby v ceně nové výstavby

·         technické zhodnocení u cese (převodu) nájemní smlouvy

·         zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku

-          Obsah mzdového listu

·         zaměstnanecké benefity a osvobozené příjmy

-          Připravované změny v dalších letech

-          Diskuse

 

Lektor:

Ing. Otakar MACHALA, QUD certifikovaný účetní a daňový expert,lektor ,a  daňový poradce, autor odborných publikací nakladatelství Bilance, Anag

 

Termín

15.11. 2017 09:00 – 14:00 (08:30 prezence)

Variabilní symbol: 35802

 

Cena:

(nejsem plátce DPH)     ( 1100 ,-Kč ) *  1250,- Kč   

*) sleva pro certifikované účetní SÚ, KPV, členy SÚ,

sleva  také platí pro  pravidelné klienty našich školení

 

Místo konání:

budova Zepter , 28. října 165, naproti Clubu Harmony

 

(bývalý Chemik) Ostrava - Mariánské Hory křižovatka Výstavní a 28. října

tramvajová zastávka  směr Ostrava Mariánské náměstí (4,8,9,11,12),Dům energetiky směr Poruba

 

 

 5 hodin

V ceně je zahrnuto občerstvení.

                                           Přihláška ZDE

                                           Zpět / Nahoru

 

 

Prezentaci vytvořila firma Config s.r.o.