Úvod

 

    

Aktuální problémy uplatňování DPH v roce 2018  - KPV

 

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o aktuálních metodických informacích a výkladech GFŘ a MF ke změnám zákona o DPH, v průběhu roku 2017 a 2018. Výklad bude zaměřen zejména na:

Ø  základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,

Ø  zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ,

Ø  praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v návaznosti na informaci GFŘ,

Ø  vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a změny v elektronické evidenci tržeb v návaznosti na nález Ústavního soudu,

Ø  základ daně a opravu základu a výše daně, včetně praktických dopadů dílčích změn v roce 2017,

Ø  sazby daně a dopady dílčích změn v posledním období,

Ø  osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v roce 2017 a 2018,

Ø  osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se zaměřením na vývoz zboží a služby přímo vázané na vývoz zboží ve vazbě na informace GFŘ,

Ø  aktuální pravidla a chyby při uplatňování nároku na odpočet daně,

Ø  změny v pravidlech pro opravu odpočtu daně,

Ø  vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku v návaznosti na informaci GFŘ,

Ø  režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ,

Ø  správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivého plátce a osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění a navazující výklady GFŘ),

Ø  podávání kontrolních hlášení v roce 2018 v návaznosti novelizaci od 1. 1. 2018 a  nález Ústavního soudu ke kontrolním hlášením.

 

 

 

Lektor:

Ing. Václav Benda BVO.CZ s.r.o. , specialista na oblast DPH

 

Termín

17.04. 2017 08:30 – 13:30 (08:00 prezence)

Variabilní symbol: 35801

 

Cena:

(nejsem plátce DPH)     ( 1100 ,-Kč ) *  1250,- Kč   

*) sleva pro certifikované účetní SÚ, KPV, členy SÚ,

sleva  také platí pro  pravidelné klienty našich školení

 

Místo konání:

budova Zepter , 28. října 165, naproti Clubu Harmony

 

(bývalý Chemik) Ostrava - Mariánské Hory křižovatka Výstavní a 28. října

tramvajová zastávka  směr Ostrava Mariánské náměstí (4,8,9,11,12),Dům energetiky směr Poruba

 

 

 5 hodin

V ceně je zahrnuto občerstvení.

                                           Přihláška ZDE

                                           Zpět / Nahoru

 

 

Prezentaci vytvořila firma Config s.r.o.